CaseStory

CPH West i Ballerup

Markant lavere EL forbrug og grøn virksomhedsprofil

CPH West afholdte ‘grøn dag’, hvor der blev arbejdet med miljø og energibesparelser. Light Group deltog i en workshop, hvor fokus var på omkostninger og grønt aftryk. Målet for CPH West var en grønnere virksomhedsprofil. CPH West satte efterfølgende skolens belysning i udbud og udbuddet blev vundet af Light Group sammen med El-Service A/S.

Omkostningerne til lys på CPH West skulle reduceres væsentligt uden en reduktion af lysmængde. I klasserne sad lysstofarmaturer med traditionelle lysstofrør. Armaturerne blev ombygget så lysstofrørene kunne erstattes med LED rør 20W. Denne størrelse rør gjorde det muligt, at overholde kravene til lux niveau sat i dansk standard (DS-700). I gangarealerne blev de eksisterende PL armaturer udskiftet med runde LED paneler 10W.

Med den nye LED belysning sparer CPH West 50-60% på elforbruget til lys. Dette med en lysstyrke i lokalerne svarende til den tidligere. Dertil skal lægges besparelser i driftsomkostninger kommende fra væsentligt mindre vedligehold. Sidst men ikke mindst er skolen meget tilfredse med kvaliteten af LED belysningen. Et behageligt klart lys som for både lærere og elever, har givet et bedre arbejdsmiljø.

Anvendte LED produkter:
  • LED panel rund 10W Ø200mm og Ø240mm
  • LED pærer 3W
  • LED lysrør 20W 120cm og 28W 150cm

Daugaard Biler A/S i Søborg

Daugaard Biler A/S i Søborg har mange brændetimer på deres belysning, og på et presset bilmarked gælder det om at holde driftsomkostningerne nede. Derfor tog Daugaard Biler A/S kontakt til Light Group for at høre…

Læs mere »

Dansk Bygningskontrol i Hvidovre

Dansk Bygningskontrol ønskede forbedret belysning på deres 400m2 store lager i Hvidovre. Den gamle belysning bestod af armaturer med lysstofrør og armaturerne sad i 7 meters højde, hvilket gav store udfordringer…

Læs mere »

Kongestensgaarden ved Røsnæs

Kongestengaarden Opformering beskæftiger sig med opdræt af svin. Deres faciliteter og installationer belastes hårdt på grund af arbejdsmiljøet. De stiller derfor høje krav til kvaliteten af det udstyr de bruger. Udfordringen var at kunne tilbyde en lysinstallation…

Læs mere »

Bo Bedst i Roskilde

Bo Bedst ønskede at reducere omkostningerne til lys i deres butik i Roskilde. Butikken var monteret med skinnespots 70W. Bo Bedst ønskede også, at den nye belysning kunne skabe større fokus på deres udstillede produkter.

Læs mere »