TOP TOY i Greve

LED ved Top Toy

Stor EL-besparelse og næsten ingen vedligeholdelse

TOP TOY ønskede bedre lys, mindre vedligehold og en stor reducering i elforbruget på deres 60.000m2 store distributionscenter i Greve. Montagen var den store udfordring, idet den de fleste steder foregik i 15 meters højde og inde over transportbånd og lignende.

Light Groups gode samarbejde med SEAS-NVE førte til at vi vandt hovedentreprisen på leverancen og montagen af LED belysning på TOP TOY’s distributionscenter i Greve. 2000 stk. armaturer og 4000 rør skulle skiftes og Light Group valgte en underleverandør til montagen. Under projektledelse fra Light Group blev det daglige arbejde koordineret. Installatøren havde fast 3 mand på i 4 måneder fulgt op af 4 ugers specialistarbejde i forbindelse med lysstyring og tavlearbejde. Hele centeret er i dag dagslysreguleret således, at de nye LED lyskilder dæmpes, når der er tilstrækkeligt dagslys, og Alle TOP TOY’s ønsker til den nye belysning, er blevet opfyldt.

Anvendte LED produkter

  • LED T8 armatur
  • LED rør

 

LED ved top toy

LED ved top toy